เปลี่ยนขนาดตัวอักษร

กระทรวงพลังงาน ministry of energy

ข่าวพลังงานเด่น

 • S__4014085-640x480

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34

  “รมว.พลังงานไทย” ร่วมขับเคลื่อนภูมิภาคอาเซียน“มุ่งสู่ประชาคมพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่เมียนมา วันที่ 21-22 กันยายน 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Ministers on Energy Meetings : 34th AMEM)  โดยมีรัฐมนตรีด้านพลังงานจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อ Towards Greener Community with Cleaner Energy โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนสู่ภูมิภาคพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 34 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการประชุมภายใต้หัวข้อ Towards Greener Community with [...]

 • DSC_9893-1-640x427

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานพิธีมอบรางวัล SHE Award

  กระทรวงพลังงาน โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 มุ่งหวังสร้างแรงจูงใจยกระดับมาตรฐานแก่วงการปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่อง พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น (SHE Award) ประจำปี 2559 จัดโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยในวันนี้ได้จัด การบรรยายทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติและบริษัทผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมอีกด้วย ​พลเอก อนันตพร กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น หรือ SHE Award โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอาชีว-อนามัยและสิ่งแวดล้อมในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกิจกรรมเชิงป้องกัน ​การดำเนินโครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ [...]

 • DSC_9642-640x426 (1)

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่โรงแรมทรีซิกตี้ไฟว์ จังหวัดชลบุรี

  วันที่ 10 กันยายน 2559 กระทรวงพลังงาน  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมT six 5 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน บรรยายในเรื่อง การขับเคลื่อนกระทรวงพลังงานเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ นอกจากนี้ยังมี การบรรยาย ในหัวข้อ ภาพรวมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวในปี 2560 ประกอบด้วย แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ โดย นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ แผนการบริหารจัดการน้ำมัน โดย นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และแผนปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดย นางปัจฉิมา ธนสันติ [...]

 • 128482-360x640

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016

  พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2016 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “พลังงานไทยในกระแสพลังงานโลก” การสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า 200 คน

บทความที่น่าสนใจ

กระทรวงพลังงาน ยันนายกรัฐมนตรี สนับสนุนพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน ยันนายกรัฐมนตรี สนับสนุนพลังงานทดแทน นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า ตามที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2558 เขียนถึงนโยบายและแผนพลังงานของประเทศโดยคาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงในหลายประเด็น อาทิ เรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ชะลอแผนพลังงานทดแทนตลอดจนระบุว่าพลังงานทดแทนทำให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้น และเรื่องแผนอนุรักษ์พลังงานไม่บูรณาการกับแผนพลังงานทดแทนรวมถึงกระทรวงพลังงานสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงชีวมวลและชีวภาพเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งสะท้อนท่าทีว่าไม่เชื่อในข้อมูลของภาครัฐในปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วของประเทศว่ามีอยู่จำกัด นั้น กระทรวงพลังงานได้ชี้แจงว่า ท่านนายกรัฐมนตรีไม่เคยสั่งการใดๆให้กระทรวงพลังงานชะลอแผนงานด้านแผนพลังงานทดแทน ในทางตรงกันข้าม    ได้สั่งให้กระทรวงพลังงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ใบอนุญาต รง.4 และปัญหาสายส่งไฟฟ้า เพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามแผนที่ได้อนุมัติไว้สำหรับเรื่องพลังงานทดแทนเป็นสาเหตุทำให้ค่าไฟแพงขึ้นนั้น กระทรวงพลังงานชี้แจงว่า แม้ว่าพลังงานทดแทนจะมีต้นทุนสูงกว่าพลังงานฟอสซิลจริง อีกทั้งหากมีการรับซื้อพลังงานทดแทนเข้าสู่ระบบมากในเวลาเดียวกันอาจมีผลค่าไฟแพงขึ้น แต่รัฐบาลชุดนี้ ได้สั่งการให้จัดทำแผนแม่บทพลังงานทดแทนหรือย่อว่า AEDP มิใช่ EEP (ที่เป็นแผนอนุรักษ์พลังงาน)ตามที่ปรากฏในเนื้อข่าว โดย AEDP 2015 จะมีแผนรับซื้อพลังงานทดแทนแบบทยอยเข้าระบบให้เหมาะสมกับศักยภาพที่คงเหลือ และความสามารถของสายส่งไฟฟ้า(Grid Capacity) ซึ่งคาดว่าแผน AEDP 2015 จะมีการเสนอ กพช. ในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้หากประเทศไทยมีการปรับสมดุลเชื้อเพลิงการรับซื้อไฟฟ้า โดยผสมผสานการนำพลังงานทดแทนเข้าระบบตามแผน AEDP (ซึ่งส่วนหนึ่งของแผนนี้ปรากฏในแผน PDP)แล้วคาดว่าค่าไฟจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 1.89% ต่อปี ซึ่งถือว่าไม่สูงมากนัก โดยค่าไฟเฉลี่ยตลอดแผนอยู่ที่ระดับ [...]